Månedsmøde 21. september 2020

Mandag d. 21. september kl. 14.00 er der månedsmøde i Glejbjerg Fritidscenter.
Giro 413 ønskekoncert.Bjarne Hansen kommer og spiller. Vi ønsker og synger med på de gamle glade melodier.

Tilmelding skal ske på tlf.nr.: 20 22 82 25