Arrangement 18. september Ældresagen Holsted

Tur til Flyvestation Skrydstrup

Tirsdag den 18. september kl. 9.30 er der arrangeret en rundvisning på flyvestation Skrydstrup.
Man kører i egne biler til og indenfor flyvestationen.

Programmet er følgende:
09.35 Møde med seniorsergent Brian Junker
09
.45 -10.05 Se take-off af F-16
10.10 - 11.00 Besøg ved redningshelikopteren
11.05 -12.00 Besøg ved F-16 værksted.
12.10 - 13.00 Frokost i kantinen - prisen for en super frokost
er ca. 80,-kr. (Frokosten skal bestilles ved tilmelding)

Vi samles i Medius Holsted kl. 8.15, hvor kørslen koordineres.

Tilmelding senest 25. august til Egon Petersen, 51 740342 el. Kaj Kristiansen, 20 20 91 41. Efter aftale med Flyvestationen kan der max. være 50 deltagere.

Kom og vær med til et spændende arrangement!

ÆLDRE SAGEN HOLSTED