Glejbjerg Gymnastik & Idrætsforening (GGI)

Tilbage til foreninger

Kontaktoplysninger

Malene Schjøtz Viuff

Tlf.: 26 14 56 64

Mail: malene@kloakmester-viuff.dk

 

Hjemmeside: www.ggiglejbjerg.dk 

 

GGI's bestyrelse pr. 1. marts 2018:

Formand: Malene Viuff
Næstformand: Nanna Gleerup Sørensen
Kassér: Karina Rasmussen
Sekretær: Karina Jørgensen
Medlem: Morten Jensen
Medlen: Dianne De Boer
Medlem: Malene Bach

 

Øverst fra venstre: Dianne De Boer og Morten Jensen
Midten fra venstre: Karina Rasmussen, Malene Bach og Malene Viuff
Nederst fra venstre: Nanna Gleerup Sørensen og Karina Jørgensen