Glejbjerg Gymnastik & Idrætsforening (GGI)

Tilbage til foreninger

Kontaktoplysninger

Nanna Gleerup Sørensen

Tlf.: 60 16 24 25

Mail: glejbjerggi@gmail.com

 

Hjemmeside: www.ggiglejbjerg.dk 

 

GGI's bestyrelse pr. 1. marts 2019:

Formand: Nanna Gleerup Sørensen
Næstformand: Karina Jørgensen
Kasserer: Karina Rasmussen
Sekretær: Malene Løvlund
Medlem: Mai Have
Medlem: Jane Tofterup Lyngsø
Medlem: Dianne De Boer

 

Øverst fra venstre: Malene Løvlund, Jane Lyngsø, Karina Rasmussen og Dianne de Boer

Nederst fra venstre: Nanna Gleerup, Karina Jørgensen og Mai Have